-------- V A R J O I L M I Ö

- Varjoilmiössä tulee esille erittäin merkittävä ihmisen näköjärjestelmän toimintatapa. Se käynnistyy vähäi-
sistäkin varjoon viittaavista vihjeistä. Jopa selvästi luonnollisesta ympäristöstä poikkeava, keinotekoinen kuvaärsyke käynnistää sen. Tätä emme vain pysty itse tietoisesti havaitsemaan ilman eritysijärjestelyjä
(ks. havainnekuvat värikontrasti-ilmiöstä).

Aivot ottavat 'varjotyökalun' käyttöön nähdäkseen paremmin. Se on aina toimintavalmiudessa, eli niin sanotusti päällä (on), vaikka näkökuva selvästikin näyttäisi luonnottoman keinotekoiselta (kuten kuva alla). Sitä ei myöskään voi ottaa pois käytöstä (off).

Värit ovat visuaalisia adjektiiveja

Näköjärjestelmämme pyrkii pitämään värit aina tunnistettavina valaistusolosuhteiden muutoksista huolimatta (= värin konstanssi; ks. Edwin Land). Värien pitää pysyä tunnistettavina vaikeissakin valaistustilantessa, sillä niiden tulee välittää tietoa ympäristön käytettävyyden laadullisesta tilasta.

- Myös Betzoldin efekti selittyy varjoilmiöllä

--

--

Varjoilmiö näyttää olevan mukana myös ns. Betzoldin efektissä, jossa sen mukaan vaaleat raidat ovat kohteeseen lankeavan valon merkki. Aivot näyttävät tekevän päätelmän, että kohde on valossa, eli väri tulkitaan vaaleaksi. Tummien raitojen vaikutus on varjostava. Aivoille se on vuorostaan merkki siitä, että kohde on varjossa, jolloin väri tulkitaan sen vuoksi tummaksi.

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta