_--.EI MIKÄÄN NÄKÖHARHA!

_. Väriin on liitetty usein sanonta, että kaikki ei ole sitä, miltä näyttää. Tämä ei värin kohdalla suinkaan pidä paikkaansa. - Väristä pitääkin aina sanoa:
Väri on juuri sellainen, miltä se kulloinkin näyttää, sillä se on VAIN näköjärjestelmämme oma tuote, näköaistimus!

   _ - additiivinen
   _ - subtraktiivinen
   _ - optinen, sumea
   _ - rakenteellinen

  V A R J O I L M I Ö

  K O N T R A S T I - I L M I Ö

  P U N A I S E N _ V I H R E Ä Ä

  S I N I S I I R T Y M Ä

  P Ä Ä V Ä R I T

  Entä jos teorian pohja pettää?

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  Testaa tässä väritietosi

  V Ä R I S A N A K I R J A

Jatkuu sivulla SEURAAVA.

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta