KOKEILE ITSE-.

----Näköjärjestelmä ei maaleja sekoittele.
Vihreä ei ole sille keltaisen ja sinisen sekoitus.

Kokeile, minkälaisia värihavaintoja saat syntymään optisella (diffuusilla, sumealla) värinmuodostuksen tekniikalla. Käytä pyöriviä värikiekkoja. Tämä on värien sekoitustapa, jossa valoisuus (valotiheys, luminanssi) ei lisäänny kuten television ja tietokoneen värikuvien muodostuksessa. Näin saat syntymään värin, joka on näköjärjestelmän tuottama väriaistimus aidoimmillaan.
--------

Optisessa värinmuodostuksessa eivät esimerkiksi maalien sideaineet himmennä värien valoisuutta, kuten yleensä maaliaineita sekoitettaessa tapahtuu. Pyöriviä värikiekkoja katseltaessa kiekkojen eri värit vaihtuvat niin nopeasti keskenään, ettei näkömme ehdi havaita niitä erillisinä väreinä.

Optisesti muodostuva väriseos saa aina lähtöväriensä valoisuuksien (tummuus-vaaleus) keskiarvon.

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta