_ Vihreän sinipunaista ei ole olemassa.

_ Emme voi koskaan nähdä vihreän (G) ja sinipun-
aisen
(M) yhdistelmäväriä, sillä näiden molempien värien yhdistyessä muodostuu kaikkien kolmen päävärikanavan (R G B = L M S) tuottama yhtäai-
kainen ja tasasuhtainen näköaistimus, kuten alla olevien havainnekuvien keskellä olevat ruudut osoittavat.

Nämä käänteisvärit neutraloivat toisensa

- sekoittuessaan / yhdistyessään additiivisessa, valoisuutta lisäävässä värinmuodostuksessa, jolloin värit vaalentavat toisiaan aina valkoiseksi asti,
(ks. yllä)

- sekoittuessaan optisessa, diffuusissa (sumeassa) värinmuodostuksessa, jolloin nähdään molempien värien valoisuuksien keskiarvoja aina harmaaksi asti,(ks. yllä)


- sekoittuessaan subtraktiivisessa, valoisuutta vähentävässä värinmuodostuksessa värit 'vangit-
sevat' toisiltaan valoa aina mustaksi / pimeäksi asti
(ks. yllä).

Miksi keltainen muuttuu punaiseksi, kun siihen lisätään magentan punaista?

_. Miksi keltaisesta (Y=R+G) tulee punaista (R), kun siihen sekoitetaan magentan punaista (M=R+B)? Parhaiten ilmiö näkyy valoisuutta eli luminanssia vä-
hentävässä, subtraktiivisessa värinmuodostuksessa: _. Kun keltaiseen (Y) lisätään magentan punaista (M) pigmenttiä, poistaa se keltaisen aistimisesta magentan käänteisvärin, vihreän (G) osuutta pois, kunnes jäljellä on enää vain punaista (R). Kun magentan osuutta lisätään, sinisen osuus kasvaa ja värisävy muuttuu yhä selvemmin magentan punaiseksi.

(Katso myös sivuja Jälkikuvat.)

Lähde: .---_- Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta