UUSI VÄRITEORIA

Tee matka värien

kiehtovaan maailmaan!

Väritiedon käsi- ja oppikirja vaativalle lukijalle.

Tämä helppolukuinen ja moniulotteinen kirja auttaa lukijaa ymmärtämään ja näkemään ympärillämme avautuvaa värien maailmaa – pintaa syvemmältä. Väri-ilmiöt saavat vihdoinkin selkeät ja pätevät selityksensä.

-------. Katso näytteitä kirjan sivuista.

Kirja Värit pintaa syvemmältä johdattaa lukijan 'näkemään' värit pintaa syvemmältä ja löytämään vastauksia moniin mielenkiintoisiin kysymyksiin kuten:

  - Miksi ympäristö näyttää muuttavan värejä?
  - Miksi värikarttoihin ei pidä aina luottaa?
  - Miksi värit eivät ole maalia eivätkä valoa?
  - Miksi värejä ei voi olla ilman silmiä?
  - Miksi tietokoneen värit ja paperitulosteiden _.värit eivät koskaan näytä samanlaisilta?
  - Kuinka monella prosentilla hirvenmetsäs-
  .-täjistä on ns. punavihersokeus?
  - Miten eläimet näkevät värejä?
  - Mikä on maailman kalleinta maustetta ja
  .-minkä väriseksi se värjää kankaan?
  - Minkälainen väri oli myrkynvihreä?
  - Mitä tarkoittaa metameria ja värin konstanssi?
  - Miksi 'mummonmökki' on usein punainen?
  - Miksi piispat pitävät purppuranpunaista
  .-paitaa?
  - Mistä löytyvät selitykset värien vaikutukselle
  .-ja merkitykselle sekä värisymboliikalle?

________________________________________­­

ARK, ARKKITEHTI-lehden 6/2005 kirja-arvostelusta: Martti Huttusen Värit pintaa syvemmältä (WSOY, 2005, 197 s.) on uskomattoman moniulotteinen tietopaketti värien maailmaan. Värejä ja niiden havaitsemista pohditaan kirjassa kaikista mieleen juolahtavista - ja muistakin - näkökulmista. Huttunen tarjoaa jokapäiväiseen havainnointiin ja tieteelliseen tutkimukseen tukeutuvaa tietoa sujuvasanaisesti ja ymmärrettävästi. Innostavaa kirjaa voi suositella yksinkertaisesti kaikille, joita värit jollain tavalla kiinnostavat - ... JM ________________________________________­­

--.Mullistava värikirja murtaa värimyyttejä
--.ja pakottaa väriopetuksen uudistamiseen.

" Kirjan värinäön suhteellisuutta valottava ns. aivokeskeinen selitysmalli pohjaa parhaaseen tietämykseen ja tutkimukseen, sanoo Helsingin yliopiston väriasiantuntija, psykologian professori Göte Nyman.

-..Nyman myös kiittää kirjan tekijää ja kustantajaa rohkeasta kulttuuriteosta, joka antaa värialan ammattilaisille miettimisen aihetta. Nyman toivookin, että teos innostaisi tieteen ja taiteen edustajia asiantuntevaan vuoropuheluun alkaen siitä peruskysymyksestä, mitä väri on.

" Kirja on myös herätys niille fyysikoille, jotka uskovat, että värihavainto seuraa suoraan valon aallonpituudesta. Nähtäväksi jää, minkälaisia uudelleenarviointeja ja käytännön sovelluksia tämä kirja aikanaan tuottaa väriammattilaisten keskuudessa, Nyman pohtii.

Myös suomalaista koulumaailmaa muotoilun ja kuvaamataidon näkökulmasta hyvin tunteva professori Antti Hassi toivoo teoksen saavan
paljon lukijoita.

" Tämä on merkittävä teos alallaan, ja se tuli todelliseen tarpeeseen, Hassi kiteyttää.

" Kirja pakottaa jokaisen väriasiantuntijana itseään pitävän henkilön tarkistamaan ja päivittämään omat värikäsityksensä.

" Varsinkin opettajien olisi syytä lukea kirja heti ja omaksua sen anti, etteivät he menettäisi omaa uskottavuuttaan. Viittaan tässä erityisesti yliopistoihin ja korkeakouluihin. ...

- VÄRIT JA PINTA 05, Messutiedote, Hki 5.10.2005

Lähde: .---_ Värit pintaa syvemmältä
---------- Beneath the Surface of Colours

Katso TÄÄLTÄ näytteitä kirjasta